Jediné opatrenie zostávajúce v platnosti je používanie masiek. Toto opatrenie je v kompetencii Španielskej vlády.

Všetky osoby vo veku šesť rokov a staršie sú povinné používať masku:

 • V prostriedkoch verejnej leteckej, námornej, autobusovej alebo električkovej dopravy vrátane nástupíšť a staníc pre cestujúcich alebo lanoviek, ako aj v iných verejných dopravných prostriedkoch (napríklad taxislužba). V prípade cestujúcich na lodiach a člnoch nebude potrebné používať masky, ak sú vo svojej kabíne alebo vo vonkajších priestoroch lode.
 • V priestoroch zdravotníckych zariadení, lekární a domovov sociálnych služieb.

Pôvodný text opatrení, ktoré aktuálne nie sú v platnosti.

Epidemiologické opatrenia v súvislosti s COVID-19

V súvislosti s výskytom COVID-19 boli na Kanárskych ostrovoch prijaté nasledujúce protiepidemiologické opatrenia:

Aktuálne znenie zákonov na stránke Consejería de Sanidad
Úplné znenie opatrení je možné stiahnuť vo formáte PDF zo stránky Gobierno de Canarias http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-183-4015.pdf

🚦Ostrovy podľa epidemiologickej situácie ku dňu aktualizácie

🟢
🟡 Lanzarote, La Graciosa
🔴 Tenerife, Fuerteventura, Gran Canaria, La Palma, La Gomera, El Hierro
🟤

Opatrenia podľa stupňa výstrahy

Stretávanie v súkromných priestoroch a na verejnosti

🟢 12 osôb
🟡 12 osôb
🔴 12 osôb
🟤 8 osôb

Obmedzenie pohybu v noci, s výnimkou riadne odôvodnených ciest

🟢 bez obmedzení
🟡 bez obmedzení
🔴 bez obmedzení
🟤 bez obmedzení

Otváracie hodiny

V tých prevádzkach a činnostiach, ktoré pred pandémiou nemali stanovený čas zatvárania alebo mali vyšší, je maximálny povolený čas pre zatváranie:

🟢 04:00
🟡 04:00
🔴 04:00
🟤 03:00

Predaj alebo konzumácia alkoholických nápojov, jednotlivo alebo v skupinách, na verejných komunikáciách, parkoch alebo vonkajších rekreačných oblastiach nie je povolený.

Maximálna povolená kapacita z maximálnej povolenej kapacity pre zariadenie (pohostinské činnosti)

🟢 vonkajšie / vnútorné priestory 100%
🟡 vonkajšie / vnútorné priestory 100%
🔴 vonkajšie / vnútorné priestory 100%
🟤 vonkajšie priestory 75%, vnútorné priestory 50%

Reštaurácie, bary a kaviarne vrátane terás

 • V prevádzkach pohostinstiev, reštaurácií a barov, ako aj v plážových baroch a reštauráciách je vzdialenosť najmenej 2 metre medzi stoličkami rôznych stolov alebo skupín stolov a medzi skupinami klientov v bare.
 • Každý stôl alebo skupina stolov musí zodpovedať uvedenému maximálnemu povolenému počtu osôb na verejné a súkromné ​​účely. Barový priestor priradený každému klientovi alebo skupine klientov musí byť fyzicky označený.
 • Zákaz používania vnútorných priestorov a úplné zatváracie hodiny priestorov neovplyvňujú ubytovacie zariadenia pre turistov určené výhradne pre ubytovaných hostí. Môžu zostať otvorené vo zvyčajných otváracích hodinách s kapacitou 33% mimo zákonom stanové otváracie hodiny podľa stupňa rizika.
 • Nie je dovolené fajčiť na terasách alebo iných vonkajších priestoroch bez ohľadu na charakter priestorov alebo zariadenia.
 • Zákazník nemôže obsadiť stôl bez toho, aby ho usadili zamestnanci prevádzky. Zákazníci musia vždy sedieť pri stole alebo obsadzovať priestor vyhradený v bare, obmedzovať pohyby v rámci podniku na nevyhnutne potrebné a udržiavať medziľudský bezpečný odstup.
 • Služba doručovania domov je možná na všetkých úrovniach výstrahy maximálne do polnoci.
 • Povinné používanie masiek musí byť trvalé, vo vnútri aj vonku, okrem konzumácie jedla alebo nápojov.

Nočné podniky, diskotéky

 • Činnosť zariadení nočného života, diskoték, koktailových barov a karaoke barov je povolená iba pre tie pohostinské činnosti, ako sú reštaurácie alebo bary, ktoré sú schválené ich mestskou licenciou, za rovnakých podmienok ako zariadenia, ktoré ju majú ako konkrétnu činnosť .
 • Tanec nie je povolený.

Uzatvorenie pláží a parkov

🟢 bez obmedzení
🟡 bez obmedzení
🔴 22:00 – 06:00
🟤 22:00 – 06:00

Maximálny počet ľudí v skupinách na výletoch a aktivitách aktívneho turizmu

🟢 50
🟡 30
🔴 20
🟤 20

Mestská hromadná doprava

🟢 bez obmedzení
🟡 50% kapacity
🔴 33% kapacity
🟤 33% kapacity

Kasína, bingo haly, herne a ďalšie priestory a zariadenia podobné tým, ktoré sú určené na rekreačné hranie a stávkové činnosti

🟢 bez obmedzení;
🟡 bez obmedzení;
🔴 zákaz konzumácie jedál a nápojov. Ľudia zodpovední za zariadenia a činnosti nočného života budú zhromažďovať informácie od zamestnancov, používateľov alebo účastníkov v súlade s ustanoveniami článku 5.2 zákona. Zhromaždené informácie budú zahŕňať meno a priezvisko, ID, telefónne číslo a dátum a čas služby. Tento záznam bude uchovávaný k dispozícii zdravotným úradom mesiac po udalosti. Spracovanie informácií bude prebiehať v súlade s ustanoveniami predpisov o ochrane osobných údajov, s jediným cieľom monitorovania, dohľadu a epidemiologickej kontroly COVID-19.
🟤 zákaz konzumácie jedál a nápojov. Ľudia zodpovední za zariadenia a činnosti nočného života budú zhromažďovať informácie od zamestnancov, používateľov alebo účastníkov v súlade s ustanoveniami článku 5.2 zákona. Zhromaždené informácie budú zahŕňať meno a priezvisko, ID, telefónne číslo a dátum a čas služby. Tento záznam bude uchovávaný k dispozícii zdravotným úradom mesiac po udalosti. Spracovanie informácií bude prebiehať v súlade s ustanoveniami predpisov o ochrane osobných údajov, s jediným cieľom monitorovania, dohľadu a epidemiologickej kontroly COVID-19.

Vstup a výstup ľudí z ostrovov

🟢 bez obmedzení
🟡 bez obmedzení
🔴 bez obmedzení
🟤 obmedzenia pri ceste z ostrovov

Cestovatelia vo veku dvanásť alebo viac rokov z ostrovov, ktoré sú v pohotovostnom stupni 4, ktorí cestujú na iné ostrovy, musia preukázať, že do 48 hodín pred príchodom vykonali diagnostický test na aktívnu infekciu s negatívnym výsledkom, samodiagnostické testy nebudú byť prípustné, okrem prípadov ustanovených zákonom, najmä:

 • Cestujúci v tranzite s konečným cieľom do inej krajiny alebo na iné miesto národného územia.
 • Cestujtovanie zo zdravotných dôvodov do nemocníc a podobných zariadení.
 • Cestujtovanie z pracovných, profesných, obchodných, inštitucionálnych alebo zákonných povinností.
 • Cestovatelia, ktorí preukážu, že dostali kompletný očkovací program proti COVID-19 očkovacou látkou schválenou Európskou agentúrou pre lieky viac ako 14 dní a maximálne 12 mesiacov pred cestou, alebo prekonali chorobu 180 dní pred dátumom cesty.

Opatrenia, ktoré sa všeobecne uplatňujú

Povinné používanie masiek

Všetky osoby vo veku šesť rokov a staršie sú povinné používať masku:

 • V každom uzavretom priestore pre verejné použitie.
 • V každom vonkajšom priestore, kde nie je možné udržiavať minimálnu vzdialenosť 1,5 metra medzi ľuďmi, okrem skupín spolubývajúcich.
 • V prostriedkoch leteckej, námornej, autobusovej alebo električkovej dopravy vrátane nástupíšť a staníc pre cestujúcich alebo lanoviek, ako aj v iných verejných a súkromných dopravných prostriedkoch, ak v nich cestujúci nebývajú na rovnakej adrese. V prípade cestujúcich na lodiach a člnoch nebude potrebné používať masky, ak sú vo svojej kabíne alebo vo vonkajších priestoroch lode, ak je možné zachovať bezpečnú vzdialenosť 1,5 metra.
 • Pri veľkých vonkajších akciách, keď účastníci stoja alebo sedia, keď nie je možné udržať vzdialenosť 1,5 metra medzi ľuďmi, s výnimkou skupín spolubývajúcich.
 • V uzavretých priestoroch neuniverzitných a univerzitných vzdelávacích centier, ako aj vo vonkajších priestoroch, kde nie je možné udržiavať minimálnu vzdialenosť 1,5 metra medzi ľuďmi, okrem skupín spolubývajúcich.
 • V uzavretých športoviskách a strediskách.

Povinnosť používať masku nebude uplatňovaná v nasledujúcich prípadoch:

 • Ľudia, ktorí majú nejaký typ ochorenia alebo ťažkosti s dýchaním, ktoré sa môžu použitím masky zhoršiť.
 • Keď je vzhľadom na samotnú povahu aktivít používanie masky nezlučiteľné, v súlade s údajmi zdravotných úradov.
 • V hotelových a stravovacích zariadeniach a službách, vrátane barov a bufetov, iba v čase príjmu jedla alebo nápojov.
 • Pri jedení alebo pití pod holým nebom a bez pohybu po verejných komunikáciách, výlučne počas konzumácie a za predpokladu, že bude zaručená vzdialenosť dvoch metrov od iných osôb. Rovnako počas fajčenia v prípadoch uvedených v oddiele 7 článku 10 tohto zákona.

Medziľudská bezpečná vzdialenosť

 • Všeobecne platí, že opatrenie na udržiavanie medziľudskej bezpečnej vzdialenosti najmenej 1,5 metra na verejných komunikáciách, vo vonkajších priestoroch a v akomkoľvek uzavretom priestore pre verejné použitie, alebo ktorý je prístupný verejnosti, musí byť dodržaný. V opačnom prípade sú povinné alternatívne opatrenia fyzickej ochrany, primeraná hygiena a respiračná etiketa bez toho, aby bolo dotknuté povinné používanie masky v prípadoch uvedených v tomto zákonnom dekréte.
 • Počet ľudí v podnikoch, priestoroch alebo priestoroch bude obmedzený na maximálny počet osôb, ktorý umožní dodržanie vyššie uvedenej medziľudskej bezpečnej vzdialenosti. Pokiaľ nie je možné vzdialenosť dodržať, bude pobyt obmedzený na jednu osobu.
 • Povinnosť udržiavať medziľudský bezpečný odstup neplatí medzi spolubývajúcimi. Na účely tohto zákona sa spolubývajúcimi rozumejú ľudia, ktorí bývajú pod jednou strechou.
 • Odporúča sa vyhýbať sa pobytu v preplnených uzavretých miestach a v blízkosti iných ľudí.
 • Na verejných komunikáciách a vo vonkajších priestoroch, pri cestách po verejných komunikáciách, kde nie je možné zaručiť udržiavanie medziľudskej bezpečnej vzdialenosti 2 metre, nie je dovolené fajčiť, používať zariadenia na vdýchnutie tabaku, vodné fajky alebo podobné zariadenia. Rovnako ako v obvode najmenej 5 metrov, pokiaľ ide o prístup do neuniverzitných vzdelávacích centier, zdravotných stredísk, priestorov a zariadení, v ktorých je fajčenie zakázané, a tiež s ohľadom na fyzické limity ihrísk.
 • Jedenie a pitie je zakázané na verejných komunikáciách a vo vonkajších priestoroch, ak nie je možné zaručiť udržanie medziľudskej bezpečnej vzdialenosti 2 metre, s výnimkou skupín spolužitia.

Vylúčenie zodpovednosti
Webové stránky Gran Canaria Travel nie sú oficiálny stránkami žiadnej vládnej inštitúcie ani inej inštitúcie poskytujúcej výklad práva. Pre úplné znenie zákonov je potrebné navštíviť webové stránky príslušných inštitúcií.
Informácie na stránkach webu Gran Canaria Travel sú určené len na informatívne účely, a preto sú poskytované ,ako sú ‘. Všetky informácie, ktoré sú na webe uvedené, boli starostlivo skontrolované a boli správne vo chvíli zverejnenia. Gran Canaria Travel vynakladá úsilie, aby boli informácie na stránkach tohto webu aktuálne, ale nezaručuje, že sú informácie na stránkach tohto webu presné alebo úplné. Informácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia zo strany Gran Canaria Travel. Gran Canaria Travel nemôže zaručiť, že budú všetky informácie na webe dostupné, vhodné pre použitie na všetkých miestach. Gran Canaria Travel neposkytuje žiadnu záruku za výsledky získané pri využití poskytnutých informácií.