aktualizované k 14.01.2021

Podmienky vstupu na Kanárske ostrovy

Kanárske ostrovy sú súčasťou Španielskeho kráľovstva, preto pre vstup turistov na územie Kanárskych ostrovov platia rovnaké vízové podmienky ako pre vstup na územie Španielskeho kráľovstva.

Vízové podmienky

Na vstup na Kanárske ostrovy je potrebný platný cestovný pas alebo občiansky preukaz, v ktorom je uvedená štátna príslušnosť držiteľa tohto dokladu, bez určenej minimálnej doby platnosti dokladu pri vstupe alebo výstupe z krajiny . 

Vlastný cestovný doklad musí mať každá osoba vo veku od 0 rokov vstupujúca na územie Kanárskych ostrovov.

Maximálna dĺžka pobytu na Kanárskych ostrovoch bez prerušenia je 90 dní. V prípade dlhšieho pobytu je potrebné sa registrovať na cudzineckej polícii.

Colné podmienky

Nakoľko Kanárske ostrovy nie sú súčasťou európskej colnej únie, pre dovoz tabaku a alkoholu platia rovnaké predpisy pri ceste z krajín EÚ ako pri ceste z ostatných štátov sveta.

Cestujúci si môže pre svoju vlastnú potrebu priviezť maximálne:

 • 200 ks cigariet;
 • alebo 100 ks cigarillos;
 • alebo 50 ks cigár;
 • alebo 250 gr tabaku;
 • 1 liter tvrdého alkoholu s obsahom alkoholu 22% a viac;
 • alebo 2 litre tvrdého alkoholu s obsahom alkoholu 22% alebo šumivého vína alebo likérov;
 • 4 litre vína;
 • 16 litrov piva.

Neobmedzené je množstvo liekov, ktoré sú určené pre vlastné potreby, pričom množstvo liekov musí zohľadňovať predpokladnú dĺžku pobytu.

Dovoz domácich zvierat je povolený cez autorizované letiská a prístavy:

 • letisko Las Plamas de Gran Canaria (LPA);
 • letisko Tenerife Norte Los Rodeos (TFN);
 • letisko Tenerife Sur Reina Sofia (TFS);
 • prístav Las Palmas – Puerto de La Luz;
 • prístav Santa Cruz de Tenerife.

COVID obmedzenia pri cestách do Španielska a na Kanárske ostrovy.

Vrámci COVID opatrení môžete Kanárske ostrovy navštíviť, ak cestujete z krajiny Európskej únie, z krajiny v schengenskom priestore alebo z tretej krajiny, s ktorou má Španielsko recipročné dohody týkajúce sa prijímania cestujúcich. Aktuálne sa jedná o Austráliu, Kanadu, Čínu, Južnú Kóreu, Gruzínsko, Japonsko, Nový Zéland, Rwandu, Thajsko, Tunisko a Uruguaj.

QR kód

Každý cestujúci prilietajúci na Kanárske ostrovy, rovnako ako do celého Španielskeho kráľovstva, sa pri prílete musí preukázať QR kódom.

Pred cestou je potrebné navštíviť stránku https://www.spth.gob.es/ alebo si stiahnuť mobilnú aplikáciu. V čase od 48 hodín pred odletom je potrebné zadať cestovné údaje, na základe ktorých cestujúci obdrží QR kód potrebný pre vstup na ostrovy.

QR kód musí byť v tlačenej forme alebo v digitálnej forme v aplikácii v mobilnom zariadení.

COVID-19 testy

Každý, kto príde na dovolenku na Kanárske ostrovy, musí prejsť zdravotnou prehliadkou. Táto kontrola sa líši v závislosti od vašich presných okolností.

Ak cestujete na Kanárske ostrovy z územia mimo Španielska z krajín s vysokým rizikom:

Test na diagnostiku aktívnej infekcie COVID-19 s negatívnym výsledkom, vykonaný do 72 hodín pred príchodom bez ohľadu na vek. Test musí byť schválený orgánmi zdravotnej starostlivosti vašej krajiny alebo Európskej únie.

Kontrola zdravotného stavu na letisku, ktorá zahŕňa vizuálnu kontrolu na vylúčenie príznakov a kontrolu teploty (horúčka je definovaná ako telesná teplota 37,5 ° C alebo vyššia).

Akceptujú sa iba PCR (RT-PCR) a TMA testy.

Ak cestujete na Kanárske ostrovy z územia mimo Španielska z krajín so stredným alebo nízkym rizikom:

Test na diagnostiku aktívnej infekcie COVID-19 s negatívnym výsledkom, vykonaný do 72 hodín pred príchodom. Test je potrebné predložiť iba pri ubytovaní v regulovanom turistickom zariadení. U detí do 6 rokov sa nevyžaduje negatívny diagnostický test. Test musí byť schválený orgánmi zdravotnej starostlivosti vašej krajiny alebo Európskej únie.

Kontrola zdravotného stavu na letisku, ktorá zahŕňa vizuálnu kontrolu na vylúčenie príznakov a kontrolu teploty (horúčka je definovaná ako telesná teplota 37,5 ° C alebo vyššia).

Akceptujú sa PCR (RT-PCR), TMA aj antigénové testy.

Ak cestujete z inej autonómnej komunity v Španielsku:

Test na diagnostiku aktívnej infekcie COVID-19 s negatívnym výsledkom, vykonaný do 72 hodín pred príchodom. Test je potrebné predložiť iba pri ubytovaní v regulovanom turistickom zariadení. U detí do 6 rokov sa nevyžaduje negatívny diagnostický test. Test musí byť schválený orgánmi zdravotnej starostlivosti vašej krajiny alebo Európskej únie.

Akceptujú sa PCR (RT-PCR), TMA aj antigénové testy.

V každom prípade je mimoriadne dôležité pred cestou na Kanárske ostrovy skontrolovať podmienky svojho operátora alebo leteckej spoločnosti.

Aká testovacia dokumentácia sa vyžaduje?

Test musí obsahovať tlačený alebo digitálny certifikát, ktorý obsahuje tieto informácie: meno, priezvisko a číslo cestovného dokladu testovanej osoby, názov zdravotníckej organizácie alebo orgánu, ktorý test vykonáva, kontaktné údaje lekárskeho centra, značka a zdravotné povolenie, dátum a času skúšky a jej výsledku. V prípade testov na antigén musí certifikát obsahovať presnosť (minimálne 97%) a citlivosť testu (minimálne 80%). Testovací certifikát musí byť angličtine alebo španielčine.

Viac informácií: http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-252-4794.pdf

Radar Covid

Turisti majú povinnosť nainštalovať si aplikáciu Radar Covid.

Radar COVID je aplikácia, ktorá bola naprogramovaná tak, aby identifikovala ako rizikové kontakty tých ľudí, ktorých zariadenia sa našli viac ako 15 minút vo vzdialenosti menšej ako 2 metre od zariadení ľudí s diagnostikovaným COVID-19. Týchto 15 minút sa počíta ako kumulovaný čas za 24 hodín.

Aplikáciu sa odporúča nechať nainštalovanú v mobilnom zariadení ešte po dobu 15 dní od návratu z Kanárskych ostrovov.

Poistenie COVID-19

Výhodou pobytu v licencovanom zariadení je poistenie Canarias Covid, ktoré uzatvorila kanárska vláda s poisťovňou AXA a týka sa iba pobytov v licencovaných zariadeniach.

Toto poistenie pokrýva:

 • nemocničné účty kvôli Covid-19;
 • v prípade potreby repatriáciu do miesta obvyklého pobytu.

Epidemiologické opatrenia v súvislosti s COVID-19 nájdete na stránke COVID INFO