aktualizované k 1.2.2022

Podmienky vstupu na Kanárske ostrovy

Kanárske ostrovy sú súčasťou Španielskeho kráľovstva, preto pre vstup turistov na územie Kanárskych ostrovov platia rovnaké vízové podmienky ako pre vstup na územie Španielskeho kráľovstva.

COVID obmedzenia pri cestách do Španielska a na Kanárske ostrovy.

Vrámci COVID opatrení môžete Kanárske ostrovy navštíviť, ak cestujete z krajiny Európskej únie, z krajiny v schengenskom priestore alebo z tretej krajiny, s ktorou má Španielsko recipročné dohody.

QR kód (povinné pre každú osobu)

Každý cestujúci prilietajúci na Kanárske ostrovy, rovnako ako do celého Španielskeho kráľovstva, sa pri prílete musí preukázať QR kódom.

Pred cestou je potrebné navštíviť stránku https://www.spth.gob.es/ alebo si stiahnuť mobilnú aplikáciu. V čase od 48 hodín pred odletom je potrebné zadať cestovné údaje, na základe ktorých cestujúci obdrží QR kód potrebný pre vstup na ostrovy.

QR kód musí byť v tlačenej forme alebo v digitálnej forme v aplikácii v mobilnom zariadení.

Vstupné doklady vrámci COVID

Každý, kto príde na dovolenku na Kanárske ostrovy, musí prejsť zdravotnou prehliadkou. Táto kontrola sa líši v závislosti od vašich presných okolností.

Ak cestujete na Kanárske ostrovy z územia mimo Španielska z rizikových oblastí, je potrebné preukázať sa jedným z nasledujúcich potvrdení:

A. Potvrdenie o kompletnom očkovaní niektorou z vakcín schválených EMA či WHO (aktuálne Pfizer, Moderna, Astra Zeneca, Janssen, Sinopharm a Sinovac-Coronavac). Od ukončenia vakcinácie musí uplynúť minimálne 14 dní od podania druhej dávky pri dvojdávkových vakcínach alebo 21 dní od podania vakcíny pri jednodávkových vakcínach. Platnosť očkovania je maximálne 270 dní od podania poslednej dávky podľa očkovacej schémy resp. posilňujúcej dávky.

Potvrdenie musí obsahovať:
Meno a priezvisko.
Dátum očkovania s uvedením dátumu poslednej podanej dávky.
Typ podanej vakcíny.
Počet podaných dávok / kompletný režim.
Vydávajúcu krajinu.
Identifikáciu orgánu, ktorý vydal osvedčenie o očkovaní.

B. Potvrdenie o prekonaní ochorenia covid-19, pričom od prvého pozitívneho testu musí uplynúť minimálne 11 a maximálne 180 dní.

Potvrdenie musí obsahovať:
Meno a priezvisko.
Dátum odberu prvého pozitívneho diagnostického testu na SARS-CoV-2.
Typ vykonanej skúšky.
Vydávajúcej krajiny.

C. Potvrdenie o negatívnom PCR alebo antigénnom teste vykonanom maximálne 72 hodín (PCR test) resp. 24 hodín (antigen) pred vstupom na územie Kanárskych ostrovov. Test musí byť schválený orgánmi zdravotnej starostlivosti vašej krajiny alebo Európskej únie. U detí do 12 rokov sa nevyžaduje negatívny diagnostický test.

Potvrdenie musí obsahovať:
Meno a priezvisko.
Dátum odobratia vzorky.
Typ vykonanej skúšky.
Vydávajúcu krajinu.

Zoznam rizikových území nájdete na stránke Ministerstva zdravotníctva v časti “Listado de países/zonas de riesgo”. Krajiny EÚ ktoré nie sú označené ako rizikové sa považujú za bezpečné.

Ak cestujete na Kanárske ostrovy z územia mimo Španielska zo stredne alebo nízko rizikových oblastí:

stačí vyplnený príjazdový formulár.

POZOR! Pokiaľ ste ubytovaní v regulovanom / licencovanom ubytovacom zariadení pri príchode do zariadenia sa musíte preukázať niektorým z uvedených dokladov bez ohľadu na mieru rizikovosti krajiny:

 • potvrdenie o negatívnom PCR, TMA alebo antigénnom teste vykonanom maximálne 72 hodín pred vstupom na územie Kanárskych ostrovov. Test musí byť schválený orgánmi zdravotnej starostlivosti vašej krajiny alebo Európskej únie. U detí do 6 rokov sa nevyžaduje negatívny diagnostický test;
 • alebo potvrdenie o kompletnom očkovaní niektorou z vakcín schválených EMA či WHO (aktuálne Pfizer, Moderna, Astra Zeneca, Janssen, Sinopharm a Sinovac-Coronavac) pričom od podania poslednej dávky neuplynulo viac ako 8 mesiacov;
 • alebo potvrdenie o prvom očkovaní niektorou z vakcín schválených EMA či WHO (aktuálne Pfizer, Moderna, Astra Zeneca, Janssen, Sinopharm a Sinovac-Coronavac) pričom od prvej dávky uplynulo viac ako 15 dní a menej ako 4 mesiace;
 • alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia covid-19, pričom od prvého pozitívneho testu uplynulo maximálne 180 dní.

Platnosť nariadenia dočasne pozastavená do 31.1.2022.

Ak cestujete z inej autonómnej komunity v Španielsku a ste rezidentom na území Španielska:

 • potvrdenie o kompletnom očkovaní niektorou z vakcín schválených EMA či WHO (aktuálne Pfizer, Moderna, Astra Zeneca, Janssen, Sinopharm a Sinovac-Coronavac) pričom od podania poslednej dávky neuplynulo viac ako 8 mesiacov;
 • alebo potvrdenie o prvom očkovaní niektorou z vakcín schválených EMA či WHO (aktuálne Pfizer, Moderna, Astra Zeneca, Janssen, Sinopharm a Sinovac-Coronavac) pričom od prvej dávky uplynulo viac ako 15 dní;
 • alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia covid-19, pričom od prvého pozitívneho testu uplynulo maximálne 180 dní;
 • alebo potvrdenie o negatívnom PCR, TMA alebo antigénnom teste vykonanom maximálne 48 hodín pred vstupom na územie Kanárskych ostrovov. Test musí byť schválený orgánmi zdravotnej starostlivosti vašej krajiny alebo Európskej únie. U detí do 6 rokov sa nevyžaduje negatívny diagnostický test.

V každom prípade je mimoriadne dôležité pred cestou na Kanárske ostrovy skontrolovať podmienky svojho touroperátora alebo leteckej spoločnosti.

Pre cesty naspäť je potrebné dodržiavať podmienky stanovené vašou krajinou.

Radar Covid

Turisti majú povinnosť nainštalovať si aplikáciu Radar Covid.

Radar COVID je aplikácia, ktorá bola naprogramovaná tak, aby identifikovala ako rizikové kontakty tých ľudí, ktorých zariadenia sa našli viac ako 15 minút vo vzdialenosti menšej ako 2 metre od zariadení ľudí s diagnostikovaným COVID-19. Týchto 15 minút sa počíta ako kumulovaný čas za 24 hodín.

Aplikáciu sa odporúča nechať nainštalovanú v mobilnom zariadení ešte po dobu 15 dní od návratu z Kanárskych ostrovov.

Poistenie COVID-19

Výhodou pobytu v licencovanom zariadení je poistenie Canarias Covid, ktoré uzatvorila kanárska vláda s poisťovňou AXA a týka sa iba pobytov v licencovaných zariadeniach.

Toto poistenie pokrýva:

 • nemocničné účty kvôli Covid-19;
 • v prípade potreby repatriáciu do miesta obvyklého pobytu.

Epidemiologické opatrenia v súvislosti s COVID-19 nájdete na stránke COVID INFO

Vízové podmienky

Na vstup na Kanárske ostrovy je potrebný platný cestovný pas alebo občiansky preukaz, v ktorom je uvedená štátna príslušnosť držiteľa tohto dokladu, bez určenej minimálnej doby platnosti dokladu pri vstupe alebo výstupe z krajiny . 

Vlastný cestovný doklad musí mať každá osoba vo veku od 0 rokov vstupujúca na územie Kanárskych ostrovov.

Maximálna dĺžka pobytu na Kanárskych ostrovoch bez prerušenia je 90 dní. V prípade dlhšieho pobytu je potrebné sa registrovať na cudzineckej polícii.

Colné podmienky

Nakoľko Kanárske ostrovy nie sú súčasťou európskej colnej únie, pre dovoz tabaku a alkoholu platia rovnaké predpisy pri ceste z krajín EÚ ako pri ceste z ostatných štátov sveta.

Cestujúci si môže pre svoju vlastnú potrebu priviezť maximálne:

 • 200 ks cigariet;
 • alebo 100 ks cigarillos;
 • alebo 50 ks cigár;
 • alebo 250 gr tabaku;
 • 1 liter tvrdého alkoholu s obsahom alkoholu 22% a viac;
 • alebo 2 litre tvrdého alkoholu s obsahom alkoholu 22% alebo šumivého vína alebo likérov;
 • 4 litre vína;
 • 16 litrov piva.

Neobmedzené je množstvo liekov, ktoré sú určené pre vlastné potreby, pričom množstvo liekov musí zohľadňovať predpokladnú dĺžku pobytu.

Dovoz domácich zvierat je povolený cez autorizované letiská a prístavy:

 • letisko Las Plamas de Gran Canaria (LPA);
 • letisko Tenerife Norte Los Rodeos (TFN);
 • letisko Tenerife Sur Reina Sofia (TFS);
 • prístav Las Palmas – Puerto de La Luz;
 • prístav Santa Cruz de Tenerife.