Podmienky vstupu na Kanárske ostrovy

Kanárske ostrovy sú súčasťou Španielskeho kráľovstva, preto pre vstup turistov na územie Kanárskych ostrovov platia rovnaké vízové podmienky ako pre vstup na územie Španielskeho kráľovstva.

Vstupné doklady vrámci COVID

Ak cestujete na Kanárske ostrovy z územia mimo EÚ a Schengenského priestoru je potrebné preukázať sa jedným z nasledujúcich potvrdení:

A. Potvrdenie o kompletnom očkovaní niektorou z vakcín schválených EMA či WHO (aktuálne Pfizer, Moderna, Astra Zeneca, Janssen, Sinopharm a Sinovac-Coronavac). Od ukončenia vakcinácie musí uplynúť minimálne 14 dní od podania druhej dávky pri dvojdávkových vakcínach alebo 21 dní od podania vakcíny pri jednodávkových vakcínach. Platnosť očkovania je maximálne 270 dní od podania poslednej dávky podľa očkovacej schémy resp. posilňujúcej dávky.

Potvrdenie musí obsahovať:
Meno a priezvisko.
Dátum očkovania s uvedením dátumu poslednej podanej dávky.
Typ podanej vakcíny.
Počet podaných dávok / kompletný režim.
Vydávajúcu krajinu.
Identifikáciu orgánu, ktorý vydal osvedčenie o očkovaní.

B. Potvrdenie o prekonaní ochorenia covid-19, pričom od prvého pozitívneho testu musí uplynúť minimálne 11 a maximálne 180 dní.

Potvrdenie musí obsahovať:
Meno a priezvisko.
Dátum odberu prvého pozitívneho diagnostického testu na SARS-CoV-2.
Typ vykonanej skúšky.
Vydávajúcej krajiny.

C. Potvrdenie o negatívnom PCR alebo antigénnom teste vykonanom maximálne 72 hodín (PCR test) resp. 24 hodín (antigen) pred vstupom na územie Kanárskych ostrovov. Test musí byť schválený orgánmi zdravotnej starostlivosti vašej krajiny alebo Európskej únie. U detí do 12 rokov sa nevyžaduje negatívny diagnostický test.

Potvrdenie musí obsahovať:
Meno a priezvisko.
Dátum odobratia vzorky.
Typ vykonanej skúšky.
Vydávajúcu krajinu.

Zároveň každý cestujúci prilietajúci na Kanárske ostrovy, rovnako ako do celého Španielskeho kráľovstva, z krajín mimo územia EÚ a Schengenského priestoru sa pri prílete musí preukázať QR kódom.

Pred cestou je potrebné navštíviť stránku https://www.spth.gob.es/ alebo si stiahnuť mobilnú aplikáciu. V čase max 48 hodín pred odletom je potrebné zadať cestovné údaje, na základe ktorých cestujúci obdrží QR kód potrebný pre vstup na ostrovy. QR kód musí byť v tlačenej forme alebo v digitálnej forme v aplikácii v mobilnom zariadení.

Vízové podmienky

Na vstup na Kanárske ostrovy je potrebný platný cestovný pas alebo občiansky preukaz, v ktorom je uvedená štátna príslušnosť držiteľa tohto dokladu, bez určenej minimálnej doby platnosti dokladu pri vstupe alebo výstupe z krajiny . 

Vlastný cestovný doklad musí mať každá osoba vo veku od 0 rokov vstupujúca na územie Kanárskych ostrovov.

Maximálna dĺžka pobytu na Kanárskych ostrovoch bez prerušenia je 90 dní. V prípade dlhšieho pobytu je potrebné sa registrovať na cudzineckej polícii.

Colné podmienky

Nakoľko Kanárske ostrovy nie sú súčasťou európskej colnej únie, pre dovoz tabaku a alkoholu platia rovnaké predpisy pri ceste z krajín EÚ ako pri ceste z ostatných štátov sveta.

Cestujúci si môže pre svoju vlastnú potrebu priviezť maximálne:

 • 200 ks cigariet;
 • alebo 100 ks cigarillos;
 • alebo 50 ks cigár;
 • alebo 250 gr tabaku;
 • 1 liter tvrdého alkoholu s obsahom alkoholu 22% a viac;
 • alebo 2 litre tvrdého alkoholu s obsahom alkoholu 22% alebo šumivého vína alebo likérov;
 • 4 litre vína;
 • 16 litrov piva.

Neobmedzené je množstvo liekov, ktoré sú určené pre vlastné potreby, pričom množstvo liekov musí zohľadňovať predpokladnú dĺžku pobytu.

Dovoz domácich zvierat je povolený cez autorizované letiská a prístavy:

 • letisko Las Plamas de Gran Canaria (LPA);
 • letisko Tenerife Norte Los Rodeos (TFN);
 • letisko Tenerife Sur Reina Sofia (TFS);
 • prístav Las Palmas – Puerto de La Luz;
 • prístav Santa Cruz de Tenerife.