Ochrana osobných údajov

Veľmi si vážime vašu dôveru v spoločnosť Martin Smolen / Gran Canaria Travel, aby ste mohli online rezervovať všetky druhy zážitkov (exkurzie / zájazdy, návštevy, aktivity, ubytovanie, prenájom auta, plavby loďou), ďalej (produkty a služby). Martin Smolen / Gran Canaria Travel, ďalej len „GCT“, rešpektuje súkromie používateľa, a preto budeme chrániť súkromie a dôvernosť vašich osobných údajov, ktoré zahŕňajú aj údaje o vašej kreditnej karte. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na všetky naše služby, bez ohľadu na to, či ste k nim pristupovali online alebo prostredníctvom inej platformy alebo zariadenia (ďalej len „webová stránka“). Tieto zásady ochrany osobných údajov a údajov regulujú prístup a používanie služieb uvedených na tejto Webovej stránke a tieto GCT sprístupňuje používateľom, ktorí sa zaujímajú o služby poskytované GCT.

Vaše osobné údaje môžu byť spracované spoločnosťou Martin Smolen / Gran Canaria Travel v krajine, kde boli zhromaždené, ako aj v iných krajinách, kde zákony týkajúce sa spracovania osobných údajov môžu byť menej prísne ako zákony vašej krajiny pôvodu.

Prijatím týchto zásad ochrany osobných údajov súhlasíte s tým, aby spoločnosť Martin Smolen / Gran Canaria Travel spracovala vaše osobné údaje na nasledujúce účely.

1. Prečo sme oprávnení vykonávať spracovanie údajov?

Údaje o používateľoch zhromaždené prostredníctvom registračných formulárov na webovej stránke sa zhromažďujú s cieľom poskytnúť vám služby ponúkané prostredníctvom webovej stránky.

V súlade s platnými nariadeniami o ochrane súkromia a jej vývojovými nariadeniami spoločnosť GCT informuje užívateľa o dostupnosti automatizovaného súboru osobných údajov, ktorý je zaregistrovaný vo všeobecnom registri španielskej agentúry na ochranu údajov a ktorý spoločnosť GCT vytvorila v rámci svojej zodpovednosti.

2. Spracovanie osobných údajov a účel spracovania

VOP môžu zhromažďovať osobné údaje od Užívateľa prostredníctvom registračných formulárov, ktoré môžu byť použité na tieto účely:

 • Spracovanie vašej požiadavky (vaše informácie, či už verejné alebo súkromné, nebudú bez vášho súhlasu predané, zmenené, prevedené ani poskytnuté inej spoločnosti z iného dôvodu, s výnimkou výslovného účelu dodania požadovaného produktu alebo služby.
 • Primerané poskytovanie služieb ponúkaných na našej webovej stránke.
 • Zasielanie komerčnej komunikácie poštou, telefónom, e-mailom, okamžitými správami alebo akýmikoľvek inými komunikačnými prostriedkami, ktoré súvisia so službami GCT, pokiaľ s tým užívateľ súhlasí.
 • Zlepšiť naše webové stránky (Neustále zlepšujeme naše ponuky, ako aj naše webové stránky, je to dosahované na základe informácií a spätnej väzby, ktorú od vás dostávame).
 • Vylepšiť služby zákazníkom (vaše informácie nám pomáhajú zefektívniť vaše požiadavky na zákaznícke služby a potrebu podpory).
 • Vykonávanie prieskumov, štatistík a zostavovanie prieskumu trhu.

Rovnakým spôsobom užívateľ súhlasí so spracovaním svojich údajov pri tvorbe profilov. Účelom týchto ošetrení je analytický a štatistický účel poznať prevádzku a použitie webových stránok zo strany používateľa, ako aj určiť jeho záujmy, aby mu mohol zaslať propagačné informácie podľa svojich preferencií.

GCT môže tiež prenášať osobné údaje Užívateľa tretím stranám, ktoré spolupracujú s GCT (dodávatelia, cestovné agentúry, cestovné kancelárie), aby vyhoveli požiadavke Užívateľa v súlade s ustanoveniami článku 6.1 písm. B) nariadenia (EÚ) 2016/679 Európsky parlament a Rada z 27. apríla 2016 o ochrane jednotlivcov v súvislosti so spracovaním osobných údajov a neobmedzeným pohybom týchto údajov.

3. Nevyhnutná alebo dobrovoľná informácia poskytovaná používateľom a jej pravosť.

Užívateľ ručí za to, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a je zodpovedný za komunikáciu s GCT čo najskôr pri akejkoľvek zmene. Spoločnosť GCT si vyhradzuje právo vylúčiť zo všetkých registrovaných služieb používateľa, ktorý ich nespĺňa alebo ktorý poskytol nesprávne alebo nepravdivé osobné údaje.

Spoločnosť GCT odporúča mať pri ochrane údajov maximálnu starostlivosť pomocou vhodných bezpečnostných nástrojov, pričom nie je schopná niesť zodpovednosť za akékoľvek incidenty týkajúce sa odcudzených, pozmenených alebo nezákonne stratených osobných údajov.

4. Nedovolené činnosti

Spoločnosť GCT si vyhradzuje právo zrušiť registráciu na webe tých používateľov, ktorí

 • Propaguje nezákonný alebo obscénny materiál
 • Propagujte diskriminačné praktiky ktorejkoľvek skupiny
 • Posiela hromadnú poštu, nevyžiadanú poštu alebo klamlivú poštu
 • Porušuje akékoľvek práva duševného alebo priemyselného vlastníctva tretích strán.

Rovnakým spôsobom sa musí užívateľ vyhnúť použitiu a zhromažďovaniu údajov extrahovaných z distribučných zoznamov na propagačné alebo reklamné účely, ako aj posielať obchodné oznámenia akéhokoľvek druhu a prostredníctvom akejkoľvek podpory, ktoré neboli vyžiadané alebo bez súhlasu GCT a ďalších používateľov.

Spoločnosť GCT bude uchovávať osobné údaje poskytnuté používateľom, pokiaľ nevyjadrí svoje želanie odhlásiť sa zo služieb, aby získala informácie o ponúkaných produktoch.

5. Práva používateľa na jeho údaje

Užívateľ má právo:

Na prístup k jeho osobným údajom, ako aj

 • požiadať o modifikovanie svojich údajov,
 • požiadať o vymazanie jeho údajov,
 • namietať proti spracovaniu alebo obmedzeniu svojich údajov
 • uplatniť svoje právo zabudnúť na svoje údaje
 • požadovať prenosnosť svojich údajov.

Za účelom uplatnenia týchto práv bude nevyhnutné, aby Užívateľ preukázal svoju totožnosť spoločnosti GCT zaslaním fotokópie svojej ID karty alebo akýmkoľvek iným platným spôsobom.

Na uplatnenie všetkých týchto práv sa užívateľ zavádza do GCT prostredníctvom nasledujúceho e-mailu info@grancanariatravel.es, kde uvedie svoje osobné údaje a dôvod žiadosti.

6. Bezpečnosť údajov

V GCT si ceníme vašu dôveru pri online rezerváciách na výlety, aktivity a / alebo prehliadky so sprievodcom, ďalej len produkty a služby. Spoločnosť GCT rešpektuje súkromie používateľa, a preto budeme chrániť súkromie a dôvernosť jeho osobných údajov, ktoré zahŕňajú údaje o kreditných alebo debetných kartách. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na všetky naše služby bez ohľadu na to, či k nim používateľ pristupoval online alebo prostredníctvom inej platformy alebo zariadenia (ďalej spoločne označovaných ako webová stránka).

Osobné údaje Užívateľa môžu byť spracované VOP v krajine, kde boli zhromaždené, ako aj v iných krajinách, kde zákony týkajúce sa spracovania osobných údajov môžu byť menej prísne ako zákony krajiny ich pôvodu.

VOP zachováva úroveň ochrany údajov Užívateľa v súlade s platnými predpismi a zavádza technické prostriedky, ktoré má k dispozícii, aby zabránil zneužitiu, zmene, odcudzeniu, neoprávnenému prístupu alebo strate údajov poskytnutých Používateľom prostredníctvom Webových stránok, berúc do úvahy zvážiť, že bezpečnostné opatrenia na internete nie sú impregnovateľné.

7. Kontakt

GCT je fyzická osoba podnikateľ, ktorá má sídlo na Gran Canarii na Kanárskych ostrovoch v Španielsku.

Spoločnosť GCT je zodpovedná za spracovanie a správu vašich údajov a je vytvorená podľa právnych predpisov platných v Španielsku, a preto sa všeobecné podmienky, ako aj jej zásady ochrany osobných údajov budú riadiť španielskymi právnymi predpismi.

Naše registračné a daňové údaje sú uvedené nižšie:

Martin Smolen / Gran Canaria Travel
C / Carmen Bordón López, 34
35107 Juan Grande
Las Palmas

NIF: Y5666033C
Turistický sprostredkovateľ č. I-AV-0004703.1

8. Prijatie a súhlas

Užívateľ týmto vyhlasuje, že mu boli oznámené podmienky týkajúce sa ochrany osobných údajov, pričom ich prijíma, a preto súhlasí so spracovaním týchto údajov GCT spôsobom a na účely uvedené vyššie v týchto Zásadách ochrany osobných údajov.

9. Zmeny

GCT si vyhradzuje právo vykonať zmeny v používaní cookies, Zásadách ochrany osobných údajov a ich Zmluvných podmienkach vrátane toho, ako zhromažďovať, prenášať a spravovať osobné informácie a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré považuje za potrebné na zlepšenie služieb poskytovaných užívateľovi a aktualizáciu akýchkoľvek aktualizácia služieb poskytovaných prostredníctvom jeho webovej stránky.