Doprava z Taurita

Vzhľadom na uzávierku cesty GC-500 medzi Tauritom a Puerto Mogán je autobusová doprava z Taurita organizovaná nasledovne:

Náhradná linka 33 Taurito – Puerto Rico

Táto linka zabezpečuje základnú obsluhu Taurita.

Odchody z Taurita: 07:10, 08:10, 09:10, 10:10, 11:10, 12:10, 13:10, 14:10, 15:10, 16:10, 17:10.
Odchody z Puerto Rica: 06:45, 07:30, 08:40, 09:30, 10:40, 11:40, 12:40, 13:40, 14:40, 15:40, 16:40, 17:40.

Autobus linky 33 čakajúci na odchod v Puerto Rico. Autobusy sú označené cieľom Puerto de Mogán ale vykonávajú spoje len po Taurito.

Linka 1 Las Palmas de GC – Puerto de Mogán

Odchody z Las Palmas od 18:30 do 23:30 premávajú cez Taurito, ostatné odchody premávajú na Playa del Cura a odklonom cez GC -1. Odchody z Puerto de Mogán o 05:25, 06:10 a od 18:10 do 02:40 premávajú cez Taurito, ostatné odchody idú odklonom cez GC-1 na Playa del Cura, odkiaľ pokračujú vo svojej obvyklej trase.

Odchody z Puerto Rico cez Taurito pracovné dni: 20:40, 21:00, 21:30, 22:20, 23:20, 00:20, 01:20
Odchody z Puerto Rico cez Taurito sobota, nedeľa a sviatok: 20:30, 21:00, 21:30, 22:20, 23:20, 00:20, 01:20

Odchody z Taurito pracovné dni: 00:53, 01:53, 02:53, 05:43, 06:16, 18:23, 18:43, 19:03, 19:23, 19:53, 20:23, 20:53, 21:33, 22:13, 22:53, 23:53
Odchody z Taurito sobota nedeľa a sviatok: 00:53, 01:53, 02:53, 06:16, 18:13, 18:43, 19:13, 19:53, 20:23, 20:53, 21:33, 22:13, 22:53, 23:53

Linka 32 Puerto de Mogán – Playa del Inglés

Odchody z Puerto Mogán o 8:50, 9:30, 9:50 idú cez Taurito.

Odchody z Taurito pracovné dni: 08:56, 09:36, 09:56

Linka 33 Playa del Inglés – Puerto de Mogán

Všetky odchody idú v úseku Playa del Cura – Puerto de Mogán odklonom cez GC-1.

Linka 70 Puerto de Mogán – Palmitos Park

Všetky odchody idú v úseku Playa del Cura – Puerto de Mogán odklonom cez GC-1.

Linka 91 Las Palmas – Puerto de Mogán

Smer Santa Catalina – Puerto de Mogán: denne všetky odchody idú v úseku Playa del Cura – Puerto de Mogán odklonom cez GC-1 okrem odchodov 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 a 21:00, ktoré idú cez Taurito.
Smer Puerto de Mogán – Santa Catalina: denne všetky odchody idú v úseku Puerto de Mogán – Playa del Cura odklonom cez GC-1 okrem odchodu 6:15 počas pracovných dní, ktorý ide cez Taurito.

Počas voľných dní sú na linke 91 zaradené mimoriadne spoje v úseku San Telmo – letisko – Taurito a späť s odchodmi zo San Telmo o 10:00, 11:00, 12:00 a 13:00 a z Taurita o 16:55, 17:55, 18:55 a 19:55 hod.

Odchody z Puerto Rico cez Taurito pracovné dni: 18:05, 19:05, 20:05, 21:05, 22:05
Odchody z Puerto Rico cez Taurito sobota, nedeľa a sviatok: 10:58, 11:58, 12:58, 13:58, 18:05, 19:05, 20:05, 21:05, 22:05

Odchody z Taurito pracovné dni: 06:21
Odchody z Taurito sobota nedeľa a sviatok: 16:55, 17:55, 18:55 a 19:55

Linka 33 pri odchode z Taurito má označený cieľ Playa del Inglés, ale spoje sú vykonávané iba po Puerto Rico.

Spracované z cestovných poriadkov spoločnosti Global SU. Platnosť k 22.8.2021.